Wilt u eens een kijkje komen nemen op ons club­huis Scoutin­gulde­mond dan is dit ons bezoek adres:

Scoutin­gulde­mond
C.G.Geusstraat 59
1785 EA Den Helder

Mocht u een kijkje willen nemen op ons wacht­ship MS Posei­don dan is dit het bezoekersadres:

MS Posei­don
Het Nieuwe Werk 54
1781 AL Den Helder

NL19 RABO 0150 5928 92 t.n.v. Scout­ing Jut­ters Willem­so­ord

BIC: RABO NL2U Incassant-​ID: NL66 ZZZ3 7142 9580 000

Voor meer infor­matie kunt u een email sturen naar info@jwdenhelder.nl

Heeft u vra­gen over finan­ciën? Stuur dan een email naar penningmeester@jwdenhelder.nl

Heeft u vra­gen omtrent onze vri­jwilligers? Of wilt u zelf vri­jwilliger wor­den? Stuur dan een email naar gb-pb@jwdenhelder.nl