Lid wor­den?

Uiteraard willen we je graag eerst zien bij één van onze speltakken. Hier kun je 4 keer mee komen doen voordat je wordt ingeschreven bij Scouting Jutters Willemsoord.

Aanmelden lidmaatschap

Nadat een aspirant lid zich bij een van de speltakken heeft aangemeld, start een gratis proefperiode van een maand (4 opkomsten). Het aspirant lid wordt met behulp van een voorlopig aanmeldingsformulier door de leiding ingeschreven. Na afloop van de eerste opkomst ontvangt u een informatieboekje met aanmeldformulier.
Na een positieve proefperiode wordt overgegaan tot de definitieve aanmelding als lid van Scouting Jutters Willemsoord. Daarvoor krijgen de ouders en/​of verzorgers een inschrijvingsformulier en gegevens over de driemaandelijkse contributiebetaling door middel van een incasso machtiging. Na ontvangst van het inschrijfformulier zal de secretaris de definitieve inschrijving verzorgen.

Is scouting duur?

Aan het lidmaatschap van Scouting Jutters Willemsoord zijn, zoals bij iedere vereniging, kosten verbonden. Uiteraard ziet het bestuur en leiding het als een taak deze kosten zo laag mogelijk te houden zonder dat de kwaliteit daarbij inboet. Deze kosten kunnen onderverdeeld worden in de volgende onderwerpen:

  1. contributies
  2. aanschaf kleding
  3. weekendkampen
  4. zomerkampen
  5. bijzondere evenementen

De contributie wordt vooruit per eerste van ieder kwartaal betaald. Bij voorkeur middels automatische incasso. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het onderdeel waarin het speltak valt:

Bevers, welpen en plus-​scouts € 26,25
Landscouts en land explorers € 28,50
Waterscouts, water explorers en water roverscouts € 31,50

Naast de contributie zijn er binnen de groep ook andere bronnen van inkomsten. Dit zijn onder meer de Kerstpostdienst, Avia spaaractie, Jantje Beton, donateurs, Vriendenloterij en verkoopacties. Niet te vergeten is de boekenmarkt die twee keer per jaar wordt georganiseerd! Hier vind u zo'n 20.000 boeken voor een zeer vriendelijke prijs. Deze inkomsten dragen bij om enerzijds de kosten voor de ouders te drukken en anderzijds meer kwaliteit in Scouting te stoppen. Totaal is deze bijdrage momenteel ongeveer €35,- per jaar per lid.

Uniform en kampkosten

Wanneer uw kind besluit om lid te worden van Scouting Jutters Willemsoord volgt er een installatie. Een installatie houd in dat een jeugdlid een blouse aan mag en deze compleet gemaakt wordt door de leiding van speltak. Ook zit hier een korte ceremonie aan vast waarbij ouders en/​of verzorgers, opa’s en oma’s worden uitgenodigd.
Voordat geïnstalleerd kan worden, zal men een uniform moeten aanschaffen. Dit kan via www​.scout​shop​.nl of via onze eigen scoutshop.
De kosten voor een uniform zijn als volgt opgebouwd:

Uniform € 29,50 — 33,50
Groepsdas € 10,00
Insignes € 8,00

Bovendien zal men voor kampen een kampeeruitrusting nodig hebben zoals een matje en slaapzak. De teamleiding kan hierin adviseren. Indien voor een hike een rugzak nodig is kan deze geleend worden van de groep.

Kampgeld is een extra kostenpost. Hiervoor zijn moeilijk exacte bedragen te geven. Voor de Bevers, die een logeerweekend houden in Scoutinguldemond, zijn de kosten beperkt tot een bijdrage in de uitgaven voor eten en drinken. Hetzelfde geldt voor weekendkampen welke door de andere onderdelen in ScoutinGuldemond worden gehouden.
Voor weekendkampen op ons wachtschip MS Poseidon komen er nog vaar- ​en overnachtingskosten bij. De zomerkampen zijn een stuk duurder en variëren van € 80,- (voor welpen en scouts) tot € 160,- en meer (voor nationale en internationale kampen voor scouts en oudere leden).
Soms vragen bijzondere evenementen, zoals deelname aan de Avondvierdaagse, ook nog een extra bijdrage. De leiding van de onderdelen kan daar meer informatie over verstrekken.

Scoutshop

Voor leden is er de ScoutShop, waarin alle Scoutingkleding te koop is. Daarnaast heeft de ScoutShop een uitgebreid assortiment Scoutingartikelen zoals kampeermaterialen, kompassen, cadeau artikelen en vlaggen. De ScoutShop geeft jaarlijks een catalogus uit, deze is digitaal te vinden op www​.scout​shop​.nl.
Speciaal ten behoeve voor de ouders van leden en de leden zelf is er iedere zaterdag, buiten de schoolvakanties om, van 13:00 tot 14:00u onze eigen ScoutShop in Scoutinguldemond.
Voordelen van onze groeps-​Scoutshop zijn:

  • deskundig advies
  • geen portokosten
  • bemiddeling bij de verkoop van tweedehands scoutingkleding

Een paar keer per jaar komt de Mobiele ScoutShop, met een uitgebreid assortiment, langs bij ons clubhuis Scoutinguldemond.

Op de pagina’s van de speltakken vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen binnen Scouting Jutters Willemsoord.
Mocht u nog meer informatie willen ontvangen over het lidmaatschap en zaken die daarbij horen? Dan kunt u contact op nemen met onze secretaris via info@jwdenhelder.nl