EOV

IMG_0418.jpgIMG_0367.jpgIMG_0418.jpgIMG_0367.jpg

 

Voor scout­ing ben je nooit te oud. Spe­ci­aal voor iedereen die ouder is dan 21 jaar en actief bij scout­ing wil zijn, is er Plus-​scouts.

Als Plus-​scouts zetten we ons in als onder­s­te­un­ing bij groeps-​, regionale-​, lan­delijke– en inter­na­tionale activiteiten.Maar ook komen we bij elkaar voor de gezelligheid.

 

Sinds 1992 bestaat er bin­nen scout­ing Jut­ters Willem­so­ord een eigen seniore­nafdel­ing “EOV” (Ein­delijk Offi­cieel Vol­wassen). De leden van de EOV zijn lei­d­inggeven­den, bestu­ursle­den en alge­meen leden. Als Plus-​scouts komen we weke­lijks op zater­da­gavond bij elkaar vanaf 20.30 uur op het club­huis Scoutinguldemond. 

15.jpg07.jpg