Khan­hi­wara Horde

De Khan­hi­wara­horde is één van de twee welpen­hordes van Scout­ing­groep Jut­ters Willem­so­ord. Het welpenthema howling_wolf.jpgis gebaseerd op het “Jun­gle­book” van de Britse schri­jver Rud­yard Kipling. Zo hebben de lei­ders van de horde alle­maal een naam van een dier uit de ver­halen uit het Jun­gle­book, zoals Akela (de lei­der van de wol­ven), Baloe (de bru­ine beer), Chil (de wouw, dat is een soort vogel) en Hathi (de olifant). De naam van onze horde is ook ontleend aan het boek, Khan­hi­wara is een stad in de buurt van het oer­woud waar het Jun­gle­book zich afspeelt.

De Khan­hi­wara­horde is een groep voor actieve en ent­hou­si­aste jon­gens en mei­den van 7 tot 11 jaar. Bij ons leer je aller­lei sto­ere din­gen, zoals fikkie sto­ken, omgaan met een zakmes, knopen en nog veel meer. Als je hierover vol­doende geleerd hebt kun je een echt insigne behalen zodat je aan iedereen kunt laten zien wat je alle­maal hebt geleerd. Natu­urlijk doen we ook een hoop leuke spel­let­jes en maak je veel nieuwe vrien­den met de andere welpen.

We gaan twee of drie keer per jaar op kamp, waar­van één of twee keer per jaar een week­end op ons eigen club­huis en in de zomer­vakantie één keer een week waar­bij we ook wat verder weg gaan, bijvoor­beeld Alk­maar, Enkhuizen of Baarn.

 We hebben onze opkfoto site.jpgom­sten op zater­dag van 14.30 tot 16.30 uur, meestal op ons club­huis Scoutin­gulde­mond in   de Schooten maar soms ook op een andere locatie zoals het bos.

 Eens per jaar gaan we ook krabben­tukken bij het Peper­huisje. Dat is altijd een hele leuke activiteit waar­bij we met   vis­senkop­pen gaan proberen om zo veel mogelijk krabben boven water te krijgen.


 Ook mogen we in de maand novem­ber de boswachter helpen met het zagen van boom­p­jes in het bos zodat de   natuur daar mooi open bli­jft. Dat is wel hard werken maar natu­urlijk ook erg stoer, met een grote zaag je eigen   boom kun­nen vellen. Het hout ver­w­erken we ter plekke in takken­rillen waar weer dieren in kun­nen leven en   nestelen.

 Als het je leuk lijkt om bij ons een kijkje te nemen ben je altijd welkom om eens een opkomst mee te maken. Je   kunt gratis vier keer een opkomst meemaken om te bek­ijken of je het naar je zin hebt bij onze horde.

 Bij de welpen heb je een ste­vige spijker­broek aan, ste­vige schoe­nen die tegen een stootje kun­nen en natu­urlijk de   groene uni­form­bloes met onze rood-​grijze groeps­das. Zodra je lid bent gewor­den kun je de bloes en de das aan­   schaf­fen bij de scout­shop, net zoals de naam­band­jes en insignes die bij het uni­form horen.

 Houdt er altijd reken­ing mee dat je vies kunt wor­den tij­dens de opkomsten.

 Wil je meer infor­matie ont­van­gen? Stuur ons dan een email khanhiwara@jwdenhelder.nl