LIVO STAM

Wij zijn De Livo-Stam van scout­ing Jut­ter Willem­so­ord Den Helder. Wij zijn mensen tussen de 18 en 25 jaar.

Wij hebben iedere zaterdag avond opkomst van 20:00 tot dat we niet meer kunnen. Wij zijn te vin­den in ons gebouw de Gulde­mond. Onze activiteiten zijn hier divers.

Bij onze groep is de begelei­d­ing verdwenen. We zijn ver­ant­wo­ordelijk voor wat we doen. Je hebt namelijk volledig de touwt­jes in han­den en je vult met de rest van de groep het programma op met onvergetelijke activiteiten!logo stam.png

Wil je dus de volle vri­jheid hebben om de leuk­ste pro­jecten uit te voeren? Wil je nieuwe mensen ont­moeten die je gelijk welkom doen voe­len? Kom dan zeker kijken! Je mag 4 opkom­sten gratis komen kijken. Kom dus zeker kijken! Stuur een mailtje naar stam@jwdenhelder.nl en we zullen spoedig con­tact met je opnemen!

Om alvast te kijken wat wij een beetje doen, kun je onze Facebook pag­ina bek­ijken. Hierop plaat­sen wij om de infor­matie en foto’s van wat wij ervan.