De Bevers

stuiter.gifBev­ers spe­len en beleven hun avon­turen in Hotsjietonia, een knus en gezel­lig dorp.bevers.jpg

Onze groep bestaat uit jon­gens en mei­den van 4 tot 7 jaar.
Dit zijn de jong­ste kinderen van scout­ing, maar ver­gis je niet!
Ook wij doen al een hoop leuke en sto­ere scout­ing din­gen met de kinderen.
Wat dacht je van klim­men in het klim­net, brood­jes bakken op het vuur of een nachtje bli­jven slapen in ons gebouw.

De kinderen leren bij ons: samen­werken, gren­zen ver­leggen, uitdagin­gen aan­gaan, nieuwe ervarin­gen opdoen, veilig omgaan met vuur, wat te doen bij gevaar en ga zo maar door. Alle leuke en sto­ere uitdagin­gen gaan wij aan.

We komen elke zater­dagocht­end van 10.00u tot 12.00u bij elkaar in ons scout­ingge­bouw “Scoutin­gulde­mond”.

Je bent altijd welkom om bij ons te komen kijken. Je kri­jgt een rondlei­d­ing door het gebouw en maakt ken­nis met de lei­d­ing. Daarna gaan we ope­nen met ons bev­er­lied om ver­vol­gens te begin­nen met de activiteiten van die dag. Er is altijd een grote groep kinderen aan­wezig die meer dan bereid zijn om je te helpen en weg­wijs te maken in ons gebouw.
Als je dan om 12 uur weer door je oud­ers wordt opge­haald, ben je waarschi­jn­lijk zo ent­hou­si­ast gewor­den dat we je de vol­gende opkomst weer gezel­lig terug zien.

Voor vra­gen kunt u altijd mailen naar bevers@jwdenhelder.nl

Tot snel!
Groet­jes van de Beverleiding

basbos.gifrozemarijn.gifsterrestroom.giffleurkleur.gif

Bever leiding

Bever leiding

Robert, Lars, Iris en Esther