Tweeluik_bevers_RGB.jpg

Bev­ers zijn de jong­ste leden van onze groep, al vanaf 4 jaar doen zij sto­ere din­gen!
Iedere week weer pret in ons clubge­bouw Scoutin­Gulde­mond
Kijk even op onze pag­ina en ont­dek wat wij doen
Hopelijk zien we je gauw op de zater­dag ocht­end
van 10:00 tot 12:00

Tweeluik_welpen_RGB.jpg

Welp zijn wordt je vanaf 7 jaar
Hoe werk je met een zakmes? Hoe kook in mijn avond eten buiten op vuur?
nou, dat leer je bij ons.
Wij zijn er op de zater­dag ocht­end van 10:00 tot 12:00
en
op de zater­dag mid­dag van 14:30 tot 16:30
neem even een kijkje op de pag­ina van de Khaali Jagah Horde en Khan­hi­wara Horde

Tweeluik_scouts_RGB.jpg

Nu ben je 11 en ben je wel klaar met de spel­let­jes en wat hand­ige vaardighe­den.
Hier kun je kiezen tussen land en water.
Hou je van GPS routes lopen, een kabel­baan bouwen tussen de bomen door?
Neem dan een kijkje bij De Troep of kom langs op zater­dag­mid­dag van 14:00 tot 16:30
Ben je meer van het water, dan hebben we de Stor­mvo­gels en de Arg­onauten.
In de zomer kun je ze beide vin­den op ons wachtschip MS Posei­don
in de win­ter vind je ze in de Scoutin­gulde­mond.
De Stor­mvo­gels zijn er van 9:30 tot 12:30
De Arg­onauten zie je tussen 13:00 en 16:00

Tweeluik_explorers_RGB.JPG

Explor­ers hebben graag wat vri­jheid, eigen invulling en vooral geen bemoeie­nis
van de lei­d­ing.
Is ook ner­gens voor nodig want vanaf je 16e ben je best in staat om je
eigen plan te trekken.

We hebben 2 Explorer speltakken bin­nen onze groep, WVA Sharks en RSA 481 Orion.
De WVA Sharks bevin­den zich op het water en de RSA 481 Orion houd zich bezig met land gerichte activiteiten.
De WVA houd haar opkomst op zater­dag mid­dag van 13:00 tot 16:00 en de RSA wis­selt af.
Wil je meer info? Neem dan con­tact met ons op!