Welkom op onze website

 

onze vereniging

De groot­ste scout­ingv­erenig­ing in Den Helder, waar plezier en avon­tuur belan­grijke pijlers zijn.

Wij zijn, zoals alle scout­ing­groepen in Ned­er­land, aanges­loten bij Scout­ing Ned­er­land. Wij zijn opgericht in 1946.

Iedereen is bij ons welkom en er is voor elk wat wils: voor de jon­gere kinderen zijn er bev­ers en welpen, pubers kun­nen kiezen uit landscouts of waterscouts.

Daarna zijn er sto­ere explor­ers en de jongerenstam. Tenslotte is er een oud­eren­stam.

Om dit alles in goede banen te lei­den kun­nen we niet buiten sterk gemo­tiveerde vri­jwilligers, die belan­geloos een deel van hun vrije tijd geven om samen met de jon­geren avon­turen te beleven.

Scouts, zoals wij genoemd wor­den, kun je overal vin­den en vor­men met zijn allen een grote familie.

 

Speltakken

alle speltakken van onze groep.