M.S. Poseidon

Gegevens “Poseidon”. 

Scheepsnaam Poseidon
Scheepsnummer 02101978
Type schip Lepeltakker
Lengte 31,50 meter
Breedte 5,05 meter
Gewicht 130 ton, oorspronkelijk laadvermogen was 219.400 ton
Bouwjaar 1930 bij scheepswerf Ooms te Ammerstol
Voortstuwingsmotor Detroit Diesel (GM) Type 6 - 71 van 180 pk bij 1800 omw/1min
Bouwjaar 09 - 1977, gereviseerd 2005
Keerkoppeling Mechanische Twin Disc Clutch Co. Type X-8708 Ratio 3.05 : 1
Generator Mitsubishi 11.5LvA, SDMO Mistral 11.5

 

Geschiede­nis van ons wachtschip “Poseidon”.

 

Het schip is in 1930 gebouwd op scheep­swerf “Ooms” te Ammer­stol en is ont­wor­pen door de heer J.C. Lep­eltak. Van­daar dat dit type schip ook wel een Lep­eltakker genoemd wordt.

Het schip is in de vaart gekomen onder de naam “Elza” en heeft daarna nog 4 keer een andere naam gekre­gen: “Secunda”, “Stoody”, “Noord­hin­der” en als laat­ste natu­urlijk “Posei­don”. Inmid­dels is onze scout­ing groep de 11e eige­naar. De eerste motor van het schip was een 2 Cilinder 60Pk Hollandia , vol­gens onze infor­matie heeft deze er niet lang in ges­taan. Vanaf 1938 is Detroit Diesel motoren gaan bouwen en zal deze ook daarna in het schip gebouwd zijn. De Detroit Diesel is in 2005 volledig gere­viseerd en zo goed als nieuw weer teruggeplaatst in het schip. Helaas bleek de bestaande keerkoppeling kapot te zijn en moest er gezocht worden naar een nieuw exemplaar. Deze was gelukkig snel gevonden en bleek in zeer goede staat te verkeren.

Het is schip is vroeger gebruikt voor het ver­voer van zand en heeft gevaren in Ned­er­land, Bel­gië en Frankrijk. Omdat zand erg zwaar is, is het schip wat zwaarder gebouwd dan gebruikelijk. Pas bij de laatste eigenaar zijn de zuigputten uit het schip gehaald en is hij alleen maar andere droge lading gaan varen, zoals: mais, veevoer, kunstmest, zout, blik, enz..

De afmetingen van het schip zijn voor een bepaald vaargebied, in 1879 heeft een Franse Minister van openbare werken vastgesteld dat de sluizen in Frankrijk minimaal 40 meter lang moesten zijn in 5,20 meter breed. Daarom is dit schip ook 5.05 meter breed, de lengte is ons wat onduidelijker, aangezien de meeste schepen van dit type 38,50 meter lang zijn en de “Poseidon maar 31,50 meter. Er zou in het traject vroeger een kleinere sluis gezeten hebben waar ze dit schip toch graag naar toe wilde kunnen laten varen.

Tijdens de 2e wereldoorlog werd oparatie Seelöwe opgestart door de bezetter. Ook de “Secunda” (de vroegere scheepsnaam) blijkt geconfisqueerd te zijn door de Duitsers. Het schip werd “gekopt” (verwijderen van het voorschip) om er een landingsvaartuig van te maken, het grote gat voorin maakte plaats voor een grote klep waarmee ze op het strand voertuigen en soldaten eraf konden laten. Operatie Seelöwe is uiteindelijk niet doorgegaan. Er zijn circa 2000 tot 2500 schepen omgebouwd op Nederlandse scheepswerven. De “Secunda” bleek alleen te ontdaan van haar kop en werd door de eigenaar teruggevonden ergens in het riet bij Kinderdijk. Snel is het schip weer gerepareerd door eigenaar om weer te kunnen gaan varen.

Op 10 juni 1987 is Scout­ing Jut­ters Willem­so­ord in bezit gekomen van het schip en is het omge­bouwd van vrachtschip tot wachtschip. In het laadruim zijn diverse ruimtes gemaakt om het schip geschikt te maken voor onze activiteiten: alge­meen ruim (eten, activiteiten), 24 slaap­plaat­sen, san­i­taire voorzienin­gen en een keuken. Tevens is er een geheel staal dek opgekomen waarop we door mid­del van een botenkraan lelievlet­ten op het dek kunnen zetten zodat veilig trans­port van het mate­ri­aal mogelijk is. Helemaal achterop het schip bevindt zich de roef, dit is de woning waar vroeger de bemanning woonde. Deze is nog deels origineel en voorzien van luxe mahoniehouten betimmering.

Tussen nu in 1987 heeft het schip al behoorlijk wat metamorfoses en verbouwingen ondergaan, van kleine tot hele ingrijpende. Het meeste werk is door de eigen vrijwilligers van onze vereniging uitgevoerd. Het hebben van een oud schip is natuurlijk fantastisch maar dit vraagt ook veel onderhoud. De regelgeving waar wij aan moeten voldoen zorgen ervoor dat we aanpassingen moeten doen die het verblijf aan boord veiliger maken. Een aantal van de deze veiligheidsmaatregelen is: Railing om het gehele schip, een hydraulische botenkraan, brandmeldinstallatie, gekeurde gasinstallatie, beugels bij de bedjes voor het in en uitstappen, noodverlichting enz.

Het onderhoud aan boord van een schip beslaat alle takken van sport waarbij u moet denken aan: Onderhoud aan het staal (ontroesten, schuren en schilderen), diverse laswerkzaamheden omdat het staal doorgeroest is en het te dun geworden is, hydraulisch maken van de ankerlier, aanpassingen en uitbreiding van de elektrische installatie (zonnepanelen, verlichting ombouw naar LED, veiligheidssystemen, nautische apparatuur), plaatsen van nieuwe kunststof drinkwatertanks en pompinstallatie, hoofdmotor uitbouwen en inbouwen omdat hij gereviseerd moest worden, plaatsen van een nieuw stuurhuis enz. U ziet het al, de gezegde koop een boot en werk je dood is ook bij ons wel van toepassing. Als we alle werkzaamheden moeten opsommen dan kunnen we nog wel een paar pagina’s volmaken.

Op 1 sep­tem­ber 2014 heeft het schip goed­keur­ing gekre­gen en daar­bij het cer­ti­fi­caat van onder­zoek (CvO) ont­van­gen. Dit betekent dat het schip tech­nisch in orde is bevon­den door extern clas­si­fi­catie bureau en vol­doet aan de huidige eisen voor wachtschepen van scout­ing Nederland.

In mei 2017 is de “Poseidon” voor haar regulier onderhoud naar scheepswerf “Luyt” in Den Oever geweest. Daar is flink gewerkt aan het onderwaterschip om deze te ontroesten en weer te voorzien van een goede laag verf. Daar zijn ook de kluisgaten van de ankers vernieuwd en is het roerwerk deels vernieuwd. Omdat het schip al behoorlijk op leeftijd is bleek de bodem niet meer in hele goede staat te zijn, we voldeden nog steeds aan de geldende eisen maar toch hebben we besloten bij onze vereniging om schip grondig te gaan laten repareren en zo klaar te maken voor de volgende decennia.

Winter 2017, nadat een hele sponsoractie op touw was gezet en we veel sponsorgeld hebben mogen ontvangen van diverse bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen hebben we het schip begin December naar scheepswerf “Geertman” in Zwartsluis gebracht. Hier is in de periode tussen December 2017 en april 2018 een geheel nieuwe bodem onder het schip gelast en diverse reparaties uitgevoerd aan de zijkant van het schip. Ook hebben wij een nieuwe schroef laten maken die aangepast is aan het schip en motorvermogen.