scouting kerstpost

 

kerstpost.png

In te leveren bij:

 

1781DP: Fam aan de Wiel, Ruygweg 134,

1781GT: Fam Beijer/Zeijpveld, Breewaterstr 36,

1781VS: Kapsalon Gewoon Merel, Ooievaarstr 110,

1782AH: Fam Cornielje, Brakkeveldweg 18,

1782DH: Fam Wijnker, Timorlaan 1A,

1782PA: Fam van Oeveren, Emmastr 25,

1782TE: Fam Doornebos, Abel Tasmanstr 24, 

1782VL: Mevr Houtkoper, Joris van Spilbergenstr 32,

1783JG: Fam Scholten, Bremstr 6,

1784BS: Fam Sanderse, Noordzeestr 52,

1784HL: Mevr Plaatsman, Volkerakstr 252

1784NM: Fam Breda, Jolstr 134,

1785AX: Fam Tessel, Pluto 160,

1785BE: Fam Kruidenier, Cornelisgroenpltsn 16,

1785BT: Fam Bankwitz, Dirk Schrijverstr 35,

1785GC: Fam Steigstra, Jan Peereboomstr 7,

1788KJ: Fam Steenmeijer, Doorzwin 2206,

1788PN: Fam Raven, Kruiszwin 3705,

1788VB: Slagerij Jan Kater, winkelcentrum Dorperweerth

1789AN: Mevr Sanderse, Badhuisstr 122 

 

 

 

 

 

Welkom bij onze groep

De groot­ste scout­ingv­erenig­ing in Den Helder, waar plezier en avon­tuur belan­grijke pijlers zijn.

Wij zijn, zoals alle scout­ing­groepen in Ned­er­land, aanges­loten bij Scout­ing Ned­er­land. Wij zijn opgericht in 1946.

Iedereen is bij ons welkom en er is voor elk wat wils: voor de jon­gere kinderen zijn er bev­ers en welpen, pubers kun­nen kiezen uit landscouts of waterscouts.

Daarna zijn er sto­ere explor­ers en de jongerenstam. Tenslotte is er een oud­eren­stam.

Om dit alles in goede banen te lei­den kun­nen we niet buiten sterk gemo­tiveerde vri­jwilligers, die belan­geloos een deel van hun vrije tijd geven om samen met de jon­geren avon­turen te beleven.

Scouts, zoals wij genoemd wor­den, kun je overal vin­den en vor­men met zijn allen een grote familie.

Speltakken

alle speltakken van onze groep.